woensdag 8 februari 2012

#tvmdnkt les 10 #sfpwcnd lesson10

Tekenen voor mensen die niet kunnen tekenen les 5: Trek iets over op je raam of op een lichtbak. #tvmdnkt les 10

Sketching for people who cannot draw: Trace something on a window or a lightbox. #sfpwcnd lesson10

Eh, wat moet jij met ‘n lichtbak als je zegt dat je niet kunt tekenen? Vraag ik me dan af. Tekenenvoormensendienietkunnentekenen #tvmdnkt

Um..I wonder what you're doing with a lightbox when you say you can't draw? Sketching for people who cannot draw. #sfpwcnd

Geen opmerkingen:

Een reactie posten