woensdag 11 januari 2012

#tvmdnkt les 6 #sfpwcnd lesson 6

Teken een ingepakt cadeautje. Alleen jij weet wat erin zit! #tvmdnkt les 6: Tekenen voor mensen die niet kunnen tekenen

Draw a wrapped up present. Only you know what's inside! #sfpwcnd lesson 6: Sketching for people who cannot draw

Geen opmerkingen:

Een reactie posten